Rivning
 
 

-Innan en rivning påbörjas görs en noggrann intäckning av området och en luftrenare placeras ut för att minimera neddammningen.

 

-Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller. 

 

-Projektet avslutas genom att kunden erhåller en rivningsrapport med noggranna dokumenteringar över utfört arbete med bilddokumentation av före, under och efter.

 

Rivning
Rivning

Rivning
Rivning

1/1
 
Vi utför alla slags rivningar både maskinell samt manuell.
 
Vi har erfaren saneringspersonal som kan vara snabbt på plats vid vatten- & brandskador.
 
Vid mögelsanering tas möglet bort men även orsaken till fuktskadan utreds och åtgärdas.
 
Asbestsanering & PCB-sanering -vi utför både inventering och sanering av asbest och PCB med egen behörig personal.
 
 
 
 
 
 
 
Hard Workers of Sweden AB
Dukvägen 24
168 73  Bromma
Tel: 0733-255 555
Org.nr. 556888-1733
VAT: SE556888173301