Rivning
 
 

-Innan en rivning påbörjas görs en noggrann intäckning av området och en luftrenare placeras ut för att minimera neddammningen.

 

-Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller. 

 

-Projektet avslutas genom att kunden erhåller en rivningsrapport med noggranna dokumenteringar över utfört arbete med bilddokumentation av före, under och efter.

 

Rivning
Rivning

press to zoom
Rivning
Rivning

press to zoom
1/1
 
Vi utför alla slags rivningar både maskinell samt manuell.
 
Vi har erfaren saneringspersonal som kan vara snabbt på plats vid vatten- & brandskador.
 
Vid mögelsanering tas möglet bort men även orsaken till fuktskadan utreds och åtgärdas.
 
Asbestsanering & PCB-sanering -vi utför både inventering och sanering av asbest och PCB med egen behörig personal.
 
 
 
 
 
 
 
Hard Workers of Sweden AB
Dukvägen 24
168 73  Bromma
Tel: 0733-255 555
Org.nr. 556888-1733
VAT: SE556888173301